O podjetju

Gorenje GTI, trgovina, inženiring, d.o.o.
Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija
Tel. št.: +386 (0)3 899 13 94
Fax: +386 (0)3 899 26 06
E-pošta: gti@gorenje.com

Direktorica: Cita Špital Meh
Namestnik direktorice: Vojko Lončarič

Poslovni račun: 02922-0259717786 LJBASI2X
Identifikacijska številka zavezanca za DDV: SI22681124
Matična številka: 5629918
Številka vpisa v sodni register: 1/04376/00

Osnovne dejavnosti podjetja so
● prodaja transportne in kmetijske mehanizacije, medicinske in profesionalne gostinske
opreme, kovinskih materialov in polizdelkov
● inženiring
● servisna dejavnost in prodaja rezervnih delov za viličarje, traktorje, medicinske in
profesionalne gostinske aparate